[Scrumteam rugby]
First things first
Eén van de eerste principes in project management is toch wel First Things First. Leuk thema voor mijn eerste blog. Helaas: MoSCoW lijstjes werken niet als er door de opdrachtgever overal een M wordt gezet. En als er PRIO 1, 2 en 3's uitgedeeld mogen worden, zie je maar al te vaak dat er zonder blikken en blozen "alles is PRIO 1" wordt geroepen, wat ook de opdrachtgever niet veel verder gaat helpen.
Bij de SCRUM methode werkt prioritering wat dat betreft beter. In de backlog wordt bovenaan gezet waar het eerst aan begonnen moet worden. Dat kan dus urgent en/of belangrijk zijn. Beter nog is om te vragen wat toegevoegde waarde gaat bieden voor de klanten van de organisatie of de organisatie zelf. Of waar besparingen zijn te behalen (business case?). Dit proces heeft het meeste succes als budgetten onder druk komen te staan, of bewust kleiner worden gemaakt. Zonder schaarste geen duidelijke keuzes als de opdrachtgever denkt toch alles te krijgen.