[Volleyball players]
Samenwerken is de essentie
Wat maakt dat een IT architect, project- of programmamanager een IT traject tot een goed einde brengt? Naast liefde voor het IT vak, goed vakmanschap in management en IT, resultaatgerichtheid en kennis van de materie is de essentie toch wel de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Net als bij volleybal het blok niet zonder blokverdediging kan, kan de één niet zonder de ander, en de ander niet zonder de één. Zo simpel, maar ik kom het maar weinig tegen.
Ook stakeholdermanagement, oftewel communicatie/perceptiemanagement naar de belanghebbenden, is een belangrijke succesfactor die opdrachtnemer en opdrachtgever zich samen ter harte zouden moeten nemen.
Rob Post